Ինչպե՞ս են պահվում ձայնագրությունները պահոցում

Երաժշտական կատարումները պահոցում դասավորվում են ըստ ժամանակագրության եւ այբբենական կարգով։

Ժամանակագրությամբ դասավորության դեպքում ձայնագրությունները ցուցադրվում են ըստ պահոցում ավելացման ամսաթվի։

Այբբենական դասավորության դեպքում ձայնագրությունները խմբավորվելով իրենց կատարողների անվան առաջին տառով (թվով) ստեղծված դարանում։