Ո՞ր երկրներում է հասանելի ծառայությունը

Լիցենզիոն ցուցակում ներառված երաժշտությունը օգտագործման համար հասանելի է աշխարհի բոլոր երկրներում, բացառությամբ դեպքերի, երբ որոշ ստեղծագործությունների օգտագործումը իրենց իրավատերերի կողմից կարող է սահմանափակվել կոնկրետ տարածաշրջաններում: