Բաժանորդագրության համար գումարը բավարար չէ

Բաժանորդագրությունը կանխավճարային հիմունքով է եւ վճարումը անհրաժեշտ է կատարել ամբողջությամբ։